Number of the records: 1  

Nové úrokové sazby

  1. Webr, Karel Miroslav, nar. 1903 Nové úrokové sazby : vládní nařízení č. 238/1935 Sb. z. a n., kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrokové sazby, a vyhláška ministra financí č. 252/1935 Sb. z. a n. o podmínkách a míře náhrad a odměn při zapůjčkách / s komentářem K. M. Webra. -- Praha : Čin, 1936. -- (Právo československé ; [17.]). -- ISBN : váz. Úprava úrokových sazeb. *2Právo československé0 úrok * půjčka * úvěr * nařízení

Number of the records: 1