Number of the records: 1  

Spotřebitelský úvěr

  1. Dohnal, Jakub, 1984- Spotřebitelský úvěr : praktická příručka s příklady a judikaturou / Jakub Dohnal. -- Praha : Leges, 2011. -- (Praktik). -- Anglické resumé. -- Podnázvy na obálce: zákon o spotřebitelském úvěru - nesplněná očekávání, nové povinnosti věřitelů, odstoupení od úvěrové smlouvy, úroky z úroků, procesní zvláštnosti ve spotřebitelsko-úvěrových sporech, rozhodčí doložky ve spotřebitelských úvěrech, vliv nového občanského zákoníku na spotřebitelské úvěry, jak se obchází zákon?. -- Scope and content: Praktická příručka nabízí čtenáři ucelený pohled na problematiku spotřebitelského úvěru, která přesahuje do několika právních předpisů, a hodnotí dílčí právní problémy z pohledu teorie. Zatímco advokáty a soudce bude zajímat, zda spotřebitel může prodloužit promlčecí dobu dle obchodního zákoníku, či zda lze smluvně stanovit fikci doručení mezi stranami tak, aby se spotřebitel nedozvěděl o odstoupení od smlouvy, spotřebitelé se mohou dozvědět, jak je to opravdu se smluvně stanovenými úroky z prodlení, či odkazem na obchodní podmínky umístěným na internetu. Právní oddělení bank může díky této publikaci připravit své vedení na novou situaci, která v oblasti vyvstane v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Výklad není pouhým přepisem zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ale praktickým pohledem na danou problematiku, který má přesahy i do chystané kompletní změny civilního práva. U každého dílčího problému je uvedena četná judikatura a praktický příklad. -- ISBN : 978-80-87212-76-9 brož. *2Praktik0 spotřební úvěr

Number of the records: 1