Number of the records: 1  

Chrestomatie ke studiu filosofie práva

  1. Hrdina, Ignác Antonín, 1953- Chrestomatie ke studiu filosofie práva / Ignác Antonín Hrdina, Zdeněk Masopust. -- Praha : Leges, 2011. -- (Student). -- Scope and content: Antologie vybraných textů významných právních filosofů od antiky až po současnost. Mimo jiné přináší i překlady dosud nepřeložených textů z latiny (např. Ulpianus, Marsilius z Padovy, Grotius), angličtiny (např. Bentham, Pound, Holmes, Frank) a němčiny (např. Weber, Ehrlich, Savigny, Bergbohm, Radbruch). -- ISBN : 978-80-87212-71-4 brož. Masopust, Zdeněk, 1938-. *2Student0 filozofie práva * historie práva

Number of the records: 1