Number of the records: 1  

Ekonomika turismu

  1. Palatková, Monika, 1970- Ekonomika turismu : turismus České republiky : vymezení a fungování trhu turismu, přístupy k hodnocení významu a vlivu turismu, charakteristika turismu České republiky / Monika Palatková, Jitka Zichová. -- 1. vyd. -- Praha : Grada, 2011. -- Část. anglický text, anglické resumé. -- Scope and content: Publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. První část se zabývá obecnými základy turismu, zahrnujícími mimo jiné jeho typologii a terminologii. Značná pozornost je věnována i teorii trhu turismu, tedy nabídce a poptávce i ceně v turismu. Další část knihy pojednává o statistickém monitoringu turismu v České republice a zejména o analýze vlivů turismu na národní ekonomiku se zaměřením na ekonomiku České republiky a jejich vyhodnocení pomocí platební bilance a satelitního účtu. V publikaci jsou dále řešeny základní charakteristiky vývoje a současného stavu turismu České republiky se zaměřením na aktivní, pasivní a domácí turismus a spotřební chování účastníků turismu. Autorky se zabývají též organizační a řídicí strukturou turismu České republiky a stručně i problematikou vlivu členství České republiky v EU na rozvoj turismu. -- ISBN : 978-80-247-3748-5. Zichová, Jitka cestovní ruch * hospodářství * Česká republika

Number of the records: 1