Number of the records: 1  

Teorie a realita právní interpretace

  1. Hlouch, Lukáš, 1981- Teorie a realita právní interpretace / Lukáš Hlouch. -- Vyd. 1. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2011. -- (Monografie). -- Scope and content: Publikace přináší teoretickou analýzu některých stěžejních otázek souvisejících s problémem poznávání práva, přičemž zároveň směřuje k praktickému užití těchto teoretických úvah v prostředí aplikace práva (soudního a správního rozhodování). Jednotícím myšlenkovým základem celé práce je hermeneutický pohled, který přirozeně nastoluje provokativní otázky, jaké jsou vlastně podmínky právního porozumění, jakou roli hrají lidské poznávací determinanty v právním porozumění (tzv. předvědění a předporozumění) a zda je možno dospět právní interpretací vždy k jedinému správnému řešení právních případů (smyslu práva). Praktický rozměr publikace přinášejí analyticky zpracované případy ze současného českého soudního rozhodování vrcholných institucí (zejména Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu), které odrážejí autorovy vlastní zkušenosti z právní praxe. -- ISBN : 978-80-7380-303-2 brož. *2Monografie0 interpretace práva * aplikace zákona

Number of the records: 1