Number of the records: 1  

Paměť a dějiny

  1. Paměť Paměť a dějiny : revue pro studium totalitních režimů. -- roč. V, č. 1 (2011). -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2011. -- ISSN : 1802-8241.