Number of the records: 1  

Základy regionálních věd a veřejné správy

  1. Wokoun, René, 1953- Základy regionálních věd a veřejné správy / René Wokoun, Pavel Mates, Jaroslava Kadeřábková a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. -- (Monografie). -- Anglické resumé. -- Scope and content: Cílem publikace je přispět k poznání podstaty rozvojových procesů v území z pohledu jejich regionálních, ekonomických, sociálních i kulturních charakteristik a postihnout význam a úlohu veřejné správy při rozvoji jednotlivých regionů nebo lokalit, tedy měst a obcí. Publikace se věnuje základním odborným a praktickým přístupům regionálních a správních věd, vymezuje pojem regionalistiky v jeho historické genezi i současnosti a zabývá se mj. osídlením, urbanizačními procesy, vymezením regionů z hlediska teoretického, metodologického i v rovině stávajících struktur ČR, dále proměnami regionální politiky v ČR a EU, financováním územní samosprávy či mechanismy kontroly veřejné správy. Poznatky regionálních věd se využívají v přípravě a v realizaci rozvojových strategií na regionální, národní i nadnárodní úrovni i ve spoluvytváření priorit EU. -- ISBN : 978-80-7380-304-9 brož. Mates, Pavel, 1947-. Kadeřábková, Jaroslava, 1942-. *2Monografie0 region * regionální politika * veřejná správa * územní samospráva * regionální finance * Česká republika * členský stát EU

Number of the records: 1