Number of the records: 1  

Regionální ekonomie

  1. Čadil, Jan Regionální ekonomie : teorie a aplikace / Jan Čadil. -- 1. vyd. -- V Praze : C. H. Beck, 2010. -- (Beckova edice ekonomie). -- ISBN : 978-80-7400-191-8 brož. *2Beckova edice ekonomie0 regionální hospodářství * regionální rozvoj

Number of the records: 1