Number of the records: 1  

Renesanční filosofie

  1. Renesanční Renesanční filosofie / James Hankins (vyd.) ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Pokorný]. -- Vyd. 1. -- Praha : OIKOYMENH, 2011. -- (Dějiny filosofie ; sv. 7). -- Chronologický přehled. -- Scope and content: Filosofie 14. až 16. století je často nahlížena jako přechod mezi středověkou a moderní filosofií. Autoři tohoto svazku zdůrazňují jak kontinuitu se scholastickou filosofií, tak význam renesančního myšlení pro vznik modernity. Jednotlivé příspěvky z pera známých odborníků jsou zaměřeny tematicky, přinášejí zároveň portréty nejvýznamnějších renesančních filosofů od Mikuláše Kusánského až po Giordana Bruna. -- ISBN : 978-80-7298-418-3 váz. Hankins, James, 1955-. Pokorný, Martin, 1973-. *2Dějiny filosofie0 filozofie * Evropa * 14. století * 15. století * 16. století

Number of the records: 1