Number of the records: 1  

Kronika komunistického Československa

  1. Kaplan, Karel, 1928- Kronika komunistického Československa : Antonín Novotný - vzestup a pád "lidového" aparátčíka. -- 1. vyd. -- Brno : Barrister & Principal, 2011. -- Scope and content: Detailní pohled na éru v pořadí třetího komunistického prezidenta ČSSR, Antonína Novotného. Jeho jméno je v historickém povědomí spojováno především s obdobím 60. let 20. století, kdy docházelo k jistému uvolňování politických poměrů v tehdejším Československu. Autor však připomíná, že Novotný jakožto člen „staré gardy“ komunistických politiků zastával vysoké funkce již v předešlé dekádě a nesl tak přímou odpovědnost za zločiny 50. let. V souvislosti s prezidentem Novotným se také často hovoří o jeho lidovosti, neeufemisticky řečeno jednoduchosti. Jak se mohl člověk s těmito dispozicemi dokázal tak dlouho udržet v nejvyšších stranických a státních funkcích?. -- ISBN : 978-80-87474-08-2 brož. Novotný, Antonín (1904-1975) * životopis * Komunistická strana Československa * politik * hlava státu * Československo * 20. století

Number of the records: 1