Number of the records: 1  

Bieżące zagadnienia polityki gospodarczej

  1. Simon, Gustaw Bieżące zagadnienia polityki gospodarczej. IV, Sprawozdanie z działalności komisji opinjodawczej pracy : przy p. prezesie komitetu ekonomicznego ministrów za okres od dnia 17 grudnia 1926 r. do dnia 1 lipca 1928 r. / opracowali Gustaw Simon, Sławomir Dabulewicz. -- Warszawa : Prezydjum Rady Ministrów, 1928. -- Nad názvem: Wydawnictwa komitetu ekonomicznego ministrów. -- ISBN : váz. Dabulewicz, Sławomir hospodářská politika * Polsko * 1. polovina 20. století

Number of the records: 1