Number of the records: 1  

Studie o hodnotách

  1. Prudký, Libor, 1944- Studie o hodnotách / Libor Prudký a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. -- Anglické resumé. -- Na tit. s. jako místo vyd. uvedeno: Praha. -- Scope and content: Soubor studií několika sociálních vědců nabízí zobecnění pohledu na součásti transformace společnosti České republiky. Jsou opřené o ověřené poznatky vývoje v období od roku 1989 do současnosti a o pokusy o zobecnění těchto poznatků a zkušeností. Srovnání očekávání, která byla ve společnosti na počátku transformace, s naší žitou skutečností přinášejí mnoho nových poznatků a především ukazují na otázky, problémy a nebezpečí, která z dosavadního transformačního procesu vyplývají pro další rozvoj společnosti v této zemi. -- ISBN : 978-80-7380-266-0 brož. sociologie * etika * Česká republika * soudobá historie

Number of the records: 1