Number of the records: 1  

Praktikum z římského práva

  1. Bubelová, Kamila Praktikum z římského práva / Kamila Bubelová. -- Praha : Leges, 2010. -- (Student). -- Část. latinský text. -- Scope and content: Studijní pomůcka pro přípravu a práci na seminářích z římského práva. Obsahuje dvanáct kapitol, které se věnují jednotlivým institutům římského práva – civilnímu procesu, osobám, rodině, věcným právům, obligačnímu a dědickému právu a dalším. Každá kapitola je rozdělena na teoretickou část, v níž jsou obsaženy základní pojmy a zásady dané právní oblasti, a na praktickou část, kde čtenář nalezne velké množství textů v latinském originále a jeho českém překladu, doplněných inspirativními otázkami a úkoly k řešení. Výběr textů byl proveden s ohledem na znalosti a schopnosti studentů práva v prvním ročníku. -- ISBN : 978-80-87212-47-9 brož. *2Student0 římské právo * učebnice

Number of the records: 1