Number of the records: 1  

Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů

  1. Řeháček, Oldřich, 1981- Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů / Oldřich Řeháček. -- Vyd. 1. -- V Praze : C. H. Beck, 2010. -- (Beckova edice právo a hospodářství). -- Scope and content: Problematika představenstva akciové společnosti a postavení jeho členů je komplexní soubor, jenž zahrnuje řadu dílčích otázek, dotýká se mnoha právních institutů, je regulován řadou právních i mimoprávních norem. Předkládaná publikace se po praktické i teoretické stránce podrobně a celistvě zabývá otázkami spojenými s představenstvem akciové společnosti jakožto statutárním, řídícím a výkonným orgánem této společnosti, stejná pozornost je však věnována i právům a zejména pak povinnostem jednotlivých členů tohoto orgánu. Kniha se výrazným způsobem opírá o soudní judikaturu, vychází však i z tuzemské a zahraniční doktrinální literatury. -- ISBN : 978-80-7400-346-2 brož. *2Beckova edice právo a hospodářství0 akciová společnost * správní rada

Number of the records: 1