Number of the records: 1  

Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě

  1. Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě (2005 : Brno, Česko) Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané ve dnech 10.- 11. listopadu 2005 v Brně Mährische Ausgleich von 1905: Möglichkeiten und Grenzen für einen nationalen Ausgleich in Mitteleuropa : Sammelband mit Beiträgen der gleichnamigen internationalen Tagung, die vom 10. bis 11. November 2005 in Brünn stattgefunden hat / k vydání připravili= herausgegeben von Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř. -- Vyd. 1. -- Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2005. -- (Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 3). -- Část anglický, německý a slovenský text, anglická resumé. -- Na obálce: Historický ústav AV ČR. -- ISBN : 80-86488-36-5 Matice moravská ; váz. Fasora, Lukáš, 1972-. Hanuš, Jiří, 1963-. Malíř, Jiří, 1949-. Historický ústav (Akademie věd ČR). *2Země a kultura ve střední Evropě0 etnická skupina * mnohonárodnostní stát * národnostní menšina * vlastenecké hnutí * Rakousko-Uhersko * Čechy (země) * Morava (region) * 1. desetiletí 20. století * konferenční sborník

Number of the records: 1