Number of the records: 1  

Antidiskriminační zákon

  1. Čurdová, Anna, 1962- Antidiskriminační zákon : pomoc slabším, nebo převrácení práva? : sborník textů / Anna Čurdová ... [et al.]. -- Vyd. 1. -- Praha : Cep, Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006. -- (Ekonomika, právo, politika ; č. 49/2006). -- Contents: Antidiskriminační zákon - znění schválené Poslaneckou sněmovnou (ale odmítnuté Senátem) -- Směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službami a jejich poskytování -- Směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. -- ISBN : 80-86547-55-8 brož. *2Ekonomika, právo, politika0 antidiskriminační politika * rovné zacházení * rovnost mezi muži a ženami * nevládní návrh zákona

Number of the records: 1