Number of the records: 1  

Islám a islamismus

  1. Müller, Zdeněk, 1947- Islám a islamismus : dilema náboženské politiky / Zdeněk Müller. -- Vyd. 1. -- Praha : Academia, 2010. -- (Novověk ; sv. 7). -- Scope and content: Náboženství nebo politická ideologie násilí a zotročeni? Islám nebo islamismus? Dilema znepokojující svět, kde žiji muslimové, dnešní Evropu a Západ nevyjímaje. Představa, že islám se vzdal politických ambicí a skončí jako individuálně žitá zbožnost, se v minulém století zařadila k optimistickým vizím lineárního pokroku lidstva. Modernizace v podobě tureckého sekulárního republikánství a následně arabský nacionalismus posílaly na okraj dějin sny o obnově vítězící a svět dobývající odevzdanosti Alláhově vůli zprostředkované Koránem a příkladem proroka Muhammada. Karta se obrátila a muslimský svět zachvátila krize jeho identity. Selháváni shora diktované sekularizace a modernizace, nezvládnutá dekolonizace, návrat náboženství do moderní doby, íránská revoluce, kterou si přivlastnilo a islamizovalo šiítské duchovenstvo, to vše oživuje iluze o islámu schopném řídit svět. -- ISBN : 978-80-200-1818-2 váz. *2Novověk0 islám * náboženský fundamentalismus * politický život * světová politika * mezinárodní politika * dějiny

Number of the records: 1