Number of the records: 1  

Katastr nemovitostí

  1. Trajer, Václav, 1974- Katastr nemovitostí : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 31.1.2010 / Václav Trajer, Pavlína Trajerová. -- Vyd. 2., aktualiz. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. -- (Meritum - téma) (Meritum - výkladová řada). -- Scope and content: Komplexní přehled právních vztahů týkajících se řízení na katastru nemovitostí, jeho kompetencemi, povinnostmi a řešením právních otázek z praxe. Vztahy k nemovitostem jsou zde obohaceny o zvláštní judikaturu a odkazy k další příslušné literatuře. -- ISBN : 978-80-7357-481-9 váz. Trajerová, Pavlína. *2Meritum - výkladová řada0 *2Meritum - téma0 Česká republika * katastr nemovitostí

Number of the records: 1