Number of the records: 1  

Evropské město

  1. Evropské Evropské město : identita, symbol, mýtus / editoři Blanka Soukupová ... [et al.]. -- Bratislava : Zingt Print, 2010. -- Errata (s. 270). -- Scope and content: Zástupci velmi odlišných vědních disciplín (od teologie přes muzikologii, literární vědu, teorii architektury, etnologii a antropologii až ke kulturní geografii) se v prosinci roku 2008 sešli na konferenci, z níž některé příspěvky přináší tato kniha. Prvním velkým tématem se stal mýtus jedné epochy. V tomto celku je představena Varšava, Praha a Ostrava v tzv. stalinském období, emigrantský mýtus předválečné Prahy z druhé pol. 20. stol., právě tak jako mýty kolem založení Krakova. Druhé téma si všímá skutečných i domnělých vlastností, osobitostí a schopností města, které byly přetransformovány v mýty (Cařihrad, Bratislava, Banská Bystrica, Zvolen, Jablonec nad Nisou, Lankorona). Třetí tematický celek představují mytizovaná místa ve městě, konkrétně pražské metro a veřejná prezentace archeologických památek. Čtvrté téma poskytly mýty o jiných a mýty menšinových obyvatel města. -- ISBN : 978-80-88997-44-3 brož. Soukupová, Blanka, 1965- město * mytologie * kulturní identita * Evropa

Number of the records: 1