Number of the records: 1  

Obecné financie

  1. Fuzák, Ľudovít Obecné financie : nová úprava finančného hospodárstva sväzkov územnej samosprávy so zvláštnym zreteľom na hospodárenie obcí / sostavil Ľudovít Fuzák. -- V Prešove : Pallas, [-1932-]. -- (Slovenská samospráva : sbierka poučných príručiek ; sv. 6.). -- ISBN : váz. *2Slovenská samospráva0 obec * finance místních úřadů * obecní rozpočet * hospodaření města * veřejný sektor * smlouva

Number of the records: 1