Number of the records: 1  

Původ a smysl národního zájmu

  1. Kratochvíl, Petr, 1975- Původ a smysl národního zájmu : analýza legitimity jednoho politického konceptu / Petr Kratochvíl. -- 1. vyd. -- Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. -- (Politologická řada ; sv. č. 31). -- Scope and content: Analýza jednoho z nejaktuálnějších konceptů politické teorie - národního zájmu. Jejím cílem je kriticky se vyrovnat se současným pojetím národního zájmu a poukázat na vztah národního zájmu a politické legitimizace. Tento vztah byl historicky pro konceptualizaci národního zájmu zcela klíčový. Studie se snaží obnovit vazbu mezi zájmem politického společenství a jeho legitimitou a dokládá potřebnost nového pojetí národního zájmu jak v politické teorii, tak v politické praxi. -- ISBN : 978-80-7325-206-9 brož. *2Politologická řada0 etnická skupina * stát * politická filozofie