Number of the records: 1  

Trestní právo hmotné

  1. Chmelík, Jan, 1952- Trestní právo hmotné : obecná část / Jan Chmelík a kolektiv. -- Praha : Linde, 2009. -- ISBN : 978-80-7201-785-0 brož. trestní právo * trestný čin

Number of the records: 1