Number of the records: 1  

Metodologie nalézání práva

  1. Melzer, Filip, 1975- Metodologie nalézání práva : úvod do právní argumentace / Filip Melzer. -- 1. vyd. -- V Praze : C. H. Beck, 2010. -- (Právnické učebnice). -- Scope and content: Učebnice právní metodologie (právní argumentace) v českém právním prostředí. Obsahuje rozbor jednotlivých v právní praxi užívaných argumentů a jejich místo v systému právní argumentace. Vysvětluje tak vzájemné vztahy i mezi argumenty, které běžně činí obtíže (např. vztah argumentu a contrario a argumentu per analogiam). Jednotlivé argumentační postupy ukazuje na konkrétních příkladech platného českého právního řádu, vybraných zejména z judikatorní činnosti soudů. -- ISBN : 978-80-7400-149-9 váz. *2Právnické učebnice0 metodologie práva * interpretace práva

Number of the records: 1