Number of the records: 1  

Inspekce ministra vnitra v letech 1953-1989

  1. Bárta, Milan, 1976- Inspekce ministra vnitra v letech 1953-1989 : výběr dokumentů / Milan Bárta. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2009. -- (Edice dokumentů). -- Anglické resumé. -- Scope and content: Inspekce ministra národní bezpečnosti, později přejmenovaná na inspekci ministra vnitra, vznikla v roce 1953 jako orgán, který měl zabezpečovat dodržování zákonnosti v rámci resortu. Stala se nástrojem pro kontrolu činnosti složek ministerstva. Přestože velká část její práce zůstávala veřejnosti prakticky neznámá, plnila významné úkoly především v souvislostí s přešetřováním nezákonností 50. let a také období 1968–1969, kdy jí připadl úkol objasnit dění v resortu. -- ISBN : 978-80-87211-27-4 brož. *2Edice dokumentů0 ministerstvo * vnitřní politika * veřejná bezpečnost * kontrolní moc * Česká republika

Number of the records: 1