Number of the records: 1  

Stav drogové problematiky v Evropě

  1. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost Stav drogové problematiky v Evropě : výroční zpráva za rok 2009. -- Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2009. -- Nad názvem: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. -- ISBN : 978-92-9168-379-6 brož. drogová závislost * omamná látka * obchodování s drogami * sociální problém * Evropa

Number of the records: 1