Number of the records: 1  

Správní věda

  1. Hendrych, Dušan, 1927- Správní věda : teorie veřejné správy / Dušan Hendrych. -- 3., aktualiz. vyd. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. -- Právní stav publikace je k 30.8.2009. -- Contents: Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. -- Scope and content: Vysokoškolská učebnice vysvětluje systematicky základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu veřejné správy, kontrolu a hodnocení veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována výstavbě a reformě české veřejné správy. -- ISBN : 978-80-7357-458-1 brož. správní věda * veřejná správa

Number of the records: 1