Number of the records: 1  

Rukověť trestního práva hmotného a procesního

  1. Chmelík, Jan, 1952- Rukověť trestního práva hmotného a procesního : učební pomůcka ke studiu trestního práva / Jan Chmelík. -- 2. vyd. -- Praha : Linde, 2009. -- ISBN : 978-80-7201-778-2 brož. trestní právo * trestní řízení * soud pro mladistvé * učebnice

Number of the records: 1