Number of the records: 1  

Psychologie pro právníky

  1. Holeček, Václav, 1951- Psychologie pro právníky / Václav Holeček, Jana Miňhová, Pavel Prunner. -- 2., rozš. vyd. -- Praha : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. -- (Právnické učebnice). -- Scope and content: Publikace kolektivu vysokoškolských učitelů přináší základní poznatky ze současné obecné psychologie vč. psychologie osobnosti (rozebrána je problematika psychologických metod, determinace psychiky, psychických procesů, stavů a vlastností), a sociální psychologie (pozornost je věnována otázkám socializace osobnosti, sociální perceptce a komunikace, hodnotové orientace, sociálních skupin, zásadám vedení lidí apod.). -- ISBN : 978-80-7380-065-9 brož. Miňhová, Jana, 1941-. Prunner, Pavel, 1955-. *2Právnické učebnice0 psychologie * učebnice

Number of the records: 1