Number of the records: 1  

Cesty ke vzdělání

  1. Kreidl, Martin, 1975- Cesty ke vzdělání : vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu / Martin Kreidl. -- 1. vyd. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. -- 60 výt.. -- Pod názvem: Katedra sociologie, FF ZČU. -- ISBN : 978-80-7043-678-3 brož. Západočeská univerzita. Katedra sociologie a politologie přístup ke vzdělání * právo na vzdělání * střední vzdělání * vysokoškolské vzdělání * výběr žáků * státy střední a východní Evropy * socialismus * 2. polovina 20. století

Number of the records: 1