Number of the records: 1  

František Weyr

  1. Večeřa, Miloš, 1949- František Weyr / Miloš Večeřa. -- 1. vyd. -- Brno : Nadace Universitas Masarykiana : CERM : Masarykova univerzita : NAUMA, 2001. -- (Osobnosti). -- Souběžné německé resumé. -- Terminologický slovníček. -- Chronologický přehled. -- Scope and content: Život a dílo právního filozofa a teoretika, státovědce a statistika Františka Weyra (1879 -1951), spoluzakladatele a rektora MU v Brně, profesora a děkana Právnické fakulty MU. V letech 1918–1920 zasedal v RNS. Jako člen ústavního výboru se podílel na tvorbě nové ústavy Československa po roce 1918. -- ISBN : 80-7204-202-5 CERM ; váz.. -- 80-210-2631-6 Masarykova univerzita ; váz.. -- 80-86258-19-X NAUMA ; váz. *2Osobnosti0 Weyr, František (1879-1951) * životopis * právnická profese * právní věda * 20. století

Number of the records: 1