Number of the records: 1  

Příručka českých církevních dějin

  1. Zlámal, Bohumil, 1904-1984 Příručka českých církevních dějin. VII., Doba československého katolicismu (1918-1949) / Bohumil Zlámal. -- 1. vyd. -- Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2010. -- Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy. -- Scope and content: Stěžejní souhrnné dílo B. Zlámala, připravované celoživotní vědeckou činností (postupně v letech 1947–1973), které ve své době mohlo vyjít jen neveřejně jako skripta v 15 svazcích. Knižní vydání zachovává autentický text, přizpůsobený dnešní jazykové normě, podle autorovy periodizace. Text je vybaven poznámkami a rozsáhlou bibliografií. -- ISBN : 978-80-7266-350-7 brož. církev * křesťanství * Československo * dějiny * vztah mezi církví a státem * katolicismus * 1. polovina 20. století

Number of the records: 1