Number of the records: 1  

Základy občanského práva

  1. Plecitý, Vladimír, 1954- Základy občanského práva / Vladimír Plecitý, Josef Vrabec, Josef Salač. -- 4. rozš. vyd. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. -- (Vysokoškolské učebnice). -- Scope and content: Učebnice podává přehled o základních institutech občanského práva, vysvětluje pojmy tohoto právního odvětví a poskytuje výklad problematiky, která je předmětem úpravy občanského zákoníku. Výklad je doplněn výběrem z judikatury. -- ISBN : 978-80-7380-145-8 brož. Vrabec, Josef. Salač, Josef, 1962-. *2Vysokoškolské učebnice0 občanské právo * občanský zákoník * učebnice

Number of the records: 1