Number of the records: 1  

Rozvojové země a současný stav jednání ve WTO

  1. Steinmetzová, Dana Rozvojové země a současný stav jednání ve WTO / Dana Steinmetzová, Zuzana Stuchlíková, Pavel Hnát. -- Praha : Oeconomica, 2008. -- (Working papers Fakulty mezinárodních vztahů ; 21/2008). -- Anglické resumé. -- Pod názvem: Volume II. -- Tato studie byl vypracována v rámci Výzkumného závěru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze MSM6138439909 "Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti". -- Nad názvem: Faculty of International Relations. -- ISBN : 978-80-245-1488-8 brož. Stuchlíková, Zuzana, 1979-. Hnát, Pavel, 1981-. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů. *2Working papers Fakulty mezinárodních vztahů0 rozvojové země * Světová obchodní organizace * regionalismus * liberalizace obchodu

Number of the records: 1