Number of the records: 1  

Jan Palach '69

  1. Blažek, Petr, 1979- Jan Palach '69 / Blažek, Eichler, Jareš a kol. -- Vyd. 1. -- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Ústav pro studium totalitních režimů : Togga, 2008. -- Část. přeloženo z polštiny a francouzštiny. -- Anglické, francouzské, německé, ruské a španělské resumé. -- Scope and content: Kniha přináší detailní historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu a přibližuje také jeho teologickou, filosofickou i uměleckou reflexi. Podrobně se věnuje rovněž osudům Palachových následovníků i předchůdců v Československu a v dalších státech východního bloku. Součástí knihy je rozsáhlá edice archivních dokumentů a fotografií, které shromáždili během vyšetřování Palachova sebeupálení příslušníci Veřejné i Státní bezpečnosti. Jedná se většinou o dosud nepublikované materiály. -- ISBN : 978-80-7308-237-6 váz. Eichler, Patrik, 1984-. Jareš, Jakub, 1983- Palach, Jan (1948-1969) * rok 1968 * období normalizace v Československu * protikomunistický odboj

Number of the records: 1