Number of the records: 1  

Odzbrojení

  1. Ondřej, Jan, 1960- Odzbrojení : prostředek k zajištění mezinárodní bezpečnosti / Jan Ondřej. -- 2., rozš. vyd. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. -- Anglické resumé. -- Scope and content: Monografie zaměřená na mezinárodněprávní problematiku kontroly, která je součástí smluv o odzbrojení a regulaci zbrojení. Seznamuje čtenáře s hlavními pojmy a historickým vývojem zvolené problematiky, věnuje se mezinárodní bezpečnosti z hlediska udržování mezinárodního míru, zaměřuje se na činnost OSN a dalších světových organizací a analyzuje současný stav v oblasti omezení zbrojení a odzbrojení s cílem posouzení výsledků, ale i nedostatků a nedořešených otázek. -- ISBN : 978-80-7380-129-8 brož. mezinárodní bezpečnost * odzbrojení * udržování míru * Organizace spojených národů * kontrola zbrojení

Number of the records: 1