Number of the records: 1  

Argumenty teorie práva

  1. Sobek, Tomáš, 1974- Argumenty teorie práva / Tomáš Sobek. -- Praha : Ústav státu a práva AV ČR ; Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. -- Scope and content: Publikace se zabývá právní argumentací. Nezaměřuje se na argumenty praktických právníků, např. soudců a advokátů, ale na argumenty, které se uplatňují v teorii, resp. filosofii práva. V první části knihy převažují témata technické povahy. Čtenář se v ní seznámí s některými pojmy filosofické logiky a teorie argumentace. Druhá část se věnuje hlavně teorii práva jako takové, i když téma logiky se tu neustále vrací. -- ISBN : 978-80-904024-5-4 Ústav státu a práva AV ČR ; brož. : 978-80-7380-134-2. -- Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; brož. filozofie práva * právní věda

Number of the records: 1