Number of the records: 1  

Habsburské století 1791 - 1914

  1. Habsburské Habsburské století 1791 - 1914 : česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii / Jiří Rak, Vít Vlnas eds. -- Vyd. 1. -- Praha : Archiv hlavního města Prahy : Pražská informační služba, 2004. -- (Pražská edice). -- Contents: Das Habsburg-Jahrhundert 1791 - 1914 : Prag und die böhmischen Länder in der Donaumonarchie : Ausstellungsführer / 28 s. -- Scope and content: Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě Archivu hlavního města Prahy 16.6.-19.9.2004. Vztahy mezi Habsburky a českou společností 19. století na poli politickém, kulturním, zvláště pak výtvarném. Dynastické motivy v užitém umění 19. století, pomníky Habsburků instalované v Čechách ( v Praze, Chebu, Františkových a Mariánských Lázních), postoje obyvatelstva k panovníkovi a jeho zobrazování v českém výtvarném umění. -- ISBN : 80-86239-09-1 brož. Rak, Jiří, 1947-. Vlnas, Vít, 1962-. *2Pražská edice0 Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * Habsburkové (rod) * monarchismus * hlava státu * 19. století

Number of the records: 1