Number of the records: 1  

Globalisté útočí

  1. Košťál, Martin, 1981- Globalisté útočí : od "humanitárního" bombardování po samostatný narkostát KOSOVO / Martin Košťál. -- Vyd. 1. -- Praha : Kontingent Press, 2008. -- Scope and content: Kniha je zpracováním historického vývoje vztahů Albánců a Srbů na Balkánském poloostrově a především v oblasti Kosova. Autor popisuje období, kdy byla podstatná část Balkánského poloostrova pod nadvládou Osmanské říše a kdy Albánci přijímají islám za své náboženství. Dozvídáme se o jejich postupném osidlování Kosova, srdce křesťanského Srbska, a bouřlivých vztazích obou národů, které vrcholí ve dvou světových válkách, kdy jsou Albánci na straně agresorů. Autor osvětluje období komunistické Jugoslávie, kdy byli kosovští Albánci privilegovanou národnostní skupinou, a dozvídáme se, že právě odejmutí těchto privilegií a podpora kosovských Srbů ze strany prezidenta Miloševiče byly zdrojem pozdějších národnostních nepokojů v Kosovu. Především se autor věnuje válce, kterou v roce 1999 vůči Srbsku, které se snažilo udržet celistvost své země a chránit své občany, rozpoutalo NATO. -- ISBN : 978-80-254-2469-8 brož. Srbsko * Albánie * Kosovo * dvoustranné vztahy * etnický spor * politické násilí * NATO

Number of the records: 1