Number of the records: 1  

Spolkové a nadační právo

  1. Ronovská, Kateřina, 1974- Spolkové a nadační právo / Kateřina Ronovská. -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova univerzita, 2008. -- (Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; č. 404). -- Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. -- ISBN : 978-80-210-4512-5 brož. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. *2Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně0 nezisková organizace * sdružení * nadace * obecně prospěšný podnik * právnická osoba

Number of the records: 1