Number of the records: 1  

Jadrné memento

  1. Pitrun, Bernard, 1908-1987 Jadrné memento : životopisný nástin českého provinciála jezuitů Leopolda Škarka SJ (1874–1968) / Bernard Pitrun. -- Vyd. 1. -- Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2008. -- (Čeští jezuité ; sv. 25). -- Vydavatel: Centrum Aletti. -- ISBN : 978-80-86715-98-8 brož. Jezuité. Česká provincie. Centrum Aletti Velehrad-Roma. *2Čeští jezuité0 Škarek, Leopold (1874-1968) * katolicismus * instituce náboženství * životopis * vztah mezi církví a státem * Československo * 20. století

Number of the records: 1