Number of the records: 1  

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem

  1. Valenta, Jiří, 1962- Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem : k 16.4.2009 / Jiří Valenta. -- 4. aktualiz. vyd. -- Olomouc : ANAG, 2009. -- (Práce, mzdy, pojištění). -- Contents: CD obsahující souhrn všech školských zákonů a prováděcích předpisů. -- ISBN : 978-80-7263-530-6 brož. *2Práce, mzdy, pojištění0 školská legislativa * Česká republika * komentář k zákonu