Number of the records: 1  

Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy

  1. Hlavsa, Petr, 1939- Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy : podle stavu k 1.9.2004 / Petr Hlavsa. -- 3. aktualiz. a podst. dopl. vyd. -- Praha : Linde, 2008. -- ISBN : 978-80-7201-704-1 brož. komentář k zákonu * Česká republika * výkon rozhodnutí * legislativa * exekuční vystěhování