Number of the records: 1  

Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon

  1. Krč, Robert Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon : s komentářem : komentář obsahuje 538 odkazů na aktuální judikaturu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššího správního soudu, Krajského soudu v Brně, Vrchního soudu v Olomouci a Evropského soudního dvora : v komentáři jsou již zapracovány novely zákona o veřejných zakázkách: zákon č. 110/2007 Sb., zákon č. 296/2007 Sb., zákon č. 76/2008 Sb. : v komentáři je již také zapracována novela koncesního zákona: zákon č. 30/2008 Sb. / Robert Krč, Karel Marek, Michal Petr. -- 2. podst. přeprac. a dopl. vyd. -- Praha : Linde, 2008. -- ISBN : 978-80-7201-711-9 brož. Marek, Karel, 1949-. Petr, Michal, 1977- legislativa * komentář k zákonu * Česká republika * veřejná zakázka * oprávnění k výkonu služby * partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem

Number of the records: 1