Number of the records: 1  

Instalace rektora vysoké školy zemědělské v Brně

  1. Instalace Instalace rektora vysoké školy zemědělské v Brně : (zvláštní otisk z "Čsl. Lesa", čís. 6. str. 70-77 a číslo 8. str. 97-100, ročník V.). -- [V Brně : Vysoká škola zemědělská, 1922]. -- (V Táboře : Petr Frank). -- Contains also: Obsahuje přednášku nastupujícího rektora Lesní prostředky dopravní / F. Müller, s. 21-32. -- ISBN : váz. období první Československé republiky (1918-1938) * zemědělské vzdělávání * vysokoškolské vzdělání * pěstování lesů

Number of the records: 1