Number of the records: 1  

Čeští žáci v mezinárodním srovnání

  1. Kelblová, Lucie Čeští žáci v mezinárodním srovnání : české školství ve světle zjišťovaných výsledků vzdělávání v mezinárodních šetřeních / Lucie Kelblová a kol. -- 1. vyd. -- Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2006. -- Financováno z prostředků ESF v rámci systémového projektu Kvalita 1, úkol 3A1U3--Údaj z tit. l.. -- 2000 výt.. -- Nad názvem: ESF, MŠMT. -- ISBN : 80-211-0524-0 brož. Evropský sociální fond. Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká republika * školství * žák * vzdělávání * srovnávací studie * mezinárodní vztahy

Number of the records: 1