Number of the records: 1  

Evropské měnové právo

  1. Tomášek, Michal, 1963- Evropské měnové právo / Michal Tomášek. -- 2. aktualiz. a dopl. vyd. -- V Praze : C. H. Beck, 2007. -- (Beckova skripta). -- ISBN : 978-80-7179-940-5 brož. *2Beckova skripta0 euro * měnová integrace * Evropský měnový systém * Evropská centrální banka * hospodářská politika * koordinace politik v Evropské měnové unii

Number of the records: 1