Number of the records: 1  

Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie

  1. Nejeschleba, Tomáš, 1972- Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie / Tomáš Nejeschleba ; [z latinských originálů přeložili Tomáš Nejeschleba a Jan Janoušek]. -- Vyd. 1. -- Praha : Vyšehrad, 2007. -- (Reflexe). -- Scope and content: Autor zasazuje Jesenského dílo do širokého kontextu renesanční filosofie. Na Jesseniově postavě je tak možno ukázat jednotlivé směry myšlení na sklonku 16. a na počátku 17. století, jakož i obraz stavu filosofického myšlení v určité zlomové epoše v dějinách filosofie v českých zemích a ve střední Evropě. Rozsáhlou úvodní studii doprovází výbor z Jesseniova díla. -- ISBN : 978-80-7021-909-6 váz. Janoušek, Jan, 1954-. *2Reflexe0 Jessenius, Jan (1566-1621) * filozofie * lékařská věda * dějiny * 16. století * 17. století

Number of the records: 1