Number of the records: 1  

Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích

  1. Archiv Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Díl XXIX., Dodavek k řádům selským a instrukcím hospodářským 1388-1779 / vydal Josef Kalousek. -- V Praze : Domestikální fond království Českého : Bursík & Kohout [distributor], 1913. -- (Dr. Ed. Grégr a syn). -- Část. latinský a německý text. -- Vydavatel: Komise k tomu zřízená při Královské české společnosti nauk. -- ISBN : váz. Kalousek, Josef, 1838-1915. Královská česká společnost nauk Čechy (země) * dějiny * dokument * středověk * novověk * hospodářství * agrární sektor

Number of the records: 1