Number of the records: 1  

Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích

  1. Archiv Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Díl XXV., Řády selské a instrukce hospodářské 1781-1850 / redaktor Josef Kalousek. -- V Praze : Domestikální fond království Českého : Bursík & Kohout [distributor], 1910. -- (Dr. Ed. Grégr a syn). -- Část. německý text. -- Vydavatel: Komise k tomu zřízená při Královské české společnosti nauk. -- ISBN : váz. Kalousek, Josef, 1838-1915. Královská česká společnost nauk Čechy (země) * dějiny * dokument * hospodářství * 18. století * 1. polovina 19. století

Number of the records: 1