Number of the records: 1  

Beschreibung der Fürst Schwarzenberg'schen Fideikommiß-Herrschaft Wittingau mit besonderer Rücksichtnahme auf deren Forste

  1. Heske, Franz Beschreibung der Fürst Schwarzenberg'schen Fideikommiß-Herrschaft Wittingau mit besonderer Rücksichtnahme auf deren Forste : zur Orientierung der P. T. Teilnehmer an der Exkursion des Böhmischen Forstvereines im August 1909 Popis knížecího Schwarzenberg'ského svěřenského panství třeboňského se zvláštním zřetelem na jeho lesy : k orientaci P. T. pp. účastníků exkurse "České lesnické jednoty" v srpnu roku 1909 / verfaßt von Franz Heske. -- Prag : Verlag des Böhmischen Fortvereines, 1909. -- (Rohliček und Sievers). Schwarzenbergové (rod) * Jihočeský kraj * fyzicko-geografické prostředí * lesnická politika * soukromé lesy

Number of the records: 1